Algemene Voorwaarden de honden uitlaat service.

Artikel 1 Algemeen en Begrippen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere hond die meegaat met de honden uitlaatservice
De honden uitlaat service wordt vertegenwoordigd door Yvonne Hoogendoorn. KvK 66228433
Honden uitlaatservice/ De dienst waarbij de hond wordt thuis wordt opgehaald, wordt uitgelaten en weer wordt thuisgebracht door De honden uitlaat service
Hond: De term hond kan ook als meervoud worden gelezen. Het gaat om de hond(en) die van één klant afkomstig is/zijn
Klant: Een persoon die de overeenkomst aangaat voor een hond met de honden uitlaatservice.

Artikel 2 Aanbod

 1. de honden uitlaatservice komt voor een persoonlijke kennismakingsgesprek met de klant tot een mondeling voorstel voor het gebruikmaken van de honden uitlaatservice.
 2. De hond wordt op afgesproken dagen uitgelaten in groepsverband. of in overleg op andere dagen.
 3. De hond wordt ongeveer 80 minuten uitgelaten in groepsverband, maar door ophalen en wegbrengen is  uw hond langer van huis. Ongeveer 2 tot 3 uur.

Artikel 3 Overeenkomt voor deelname

 1. de honden uitlaatservice verzamelt tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek alle benodigde informatie over klant en hond.
 2. De klant is verplicht tot juiste verstrekking van de gegevens en alle relevant informatie met betrekking tot het dier (gedrag en medische geschiedenis). Deze gegevens worden opgenomen in het intakeformulier.
 3. De klant dient te beschikken over geldige inentingspapieren van de hond gedurende het gebruik maken van de honden uitlaatservice. Denk om de inenting tegen kennelhoest, schade voor ons wordt verhaald op de hond die niet ingeënt is en begon met verspreiden van de kennelhoest. (gewoon even doen)
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behandelen tegen parasieten van de hond gedurende de contract periode.
 5. De klant heeft een geldige Wa verzekering waarin ook de hond/honden zijn opgenomen.
 6. Honden jonger dan een half jaar kunnen ter voorkoming van overbelasting van spieren en gewrichten niet mee. Honden die niet binnen de groep passen zoals bijvoorbeeld vecht-rassen nemen wij niet mee. We hebben het liefst honden die geholpen zijn.
Artikel 4 Duur en beëindiging overeenkomst
 1. De overeenkomst start op de overeengekomen datum in het kennismakingsgesprek
 2. de honden uitlaatservice hanteert wandelkaarten 10 keer. Deze blijft 12 weken geldig bij 1 keer in de week, uitzonderingen bespreekbaar als ziekte van de hond en of vakantie.
  2a  Bij 2 keer per week verloopt de 10 rittenkaart na 7 weken, uitzonderingen bespreekbaar als ziekte van de hond en of vakantie.
  2b  Bij 3 keer per week verloopt de 10 rittenkaart na 6 weken,uitzonderingen bespreekbaar als ziekte van de hond en of vakantie.
 3. Wandelkaarten worden stilzwijgend verlengd en vooraf betaald.
 4. De klant kan de wandelkaart zelf bij houden, de honden uitlaatservice doet dit ook zeer zorgvuldig.
 5.  Beëindigen of wijzigingen van de wandelkaarten dient schriftelijk of per e-mail te worden aangegeven, met inachtneming van de laatste wandeling op de kaart. Terug betaling max 4 uitlaten, ivm administratie kosten.
 6. .Wandelkaarten zijn persoons- / hond gebonden.
 7. Losse groepswandelingen dienen vooraf aangevraagd en betaald te worden.
 8. Officiële feestdagen en voortijdig aangekondigde andere dagen of bij bijzondere omstandigheden zijn dagen waarop de uitlaatservice gesloten is.
 9. Officiële feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, goede vrijdag, eerste en tweede paasdag, Konings-dag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en oudejaarsdag.
 10. Vakantie en e.v.t. vrije dagen worden minimaal 4 weken van te voren bekend gemaakt aan de klant. 2 weken van te voren als klant de vakantie melden.
 11. Bijzondere omstandigheden waardoor niet kan worden gelopen worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de klant.
 12. Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de klant de sleutel terug.
Artikel 5 Prijzen en prijswijzigingen
 1. De prijs wordt voorafgaande aan de overeenkomst besproken.
 2. De prijs is inclusief BTW en reiskosten.
 3. De actuele standaardprijzen staan op de website van de honden uitlaatservice.nl
 4. Van standaardprijzen kan in overleg met de klant afgeweken worden. Een afwijking kan bijvoorbeeld voorkomen als de benzine of dieselprijs meer dan 10% stijgt, wij gaan uit van een standaard prijs van 1.90 euro voor diesel of minder, wij kunnen dan ook onze prijs met meer dan 10% tijdelijk verhogen.
 5. Prijswijzigingen worden minimaal één maand van te voren gecommuniceerd met de klant.( behalve bij verhogingen van brandstof prijzen, dan wordt de eerst volgende kaart verhoogd. )

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Indien de klant de betalingstermijn laat verstrijken zonder betaling, volgt een herinnering. Deze dient binnen 10 dagen te worden voldaan.
 2. Indien betaling na de betalingsherinnering niet is voldaan, volgt een ingebrekestelling, vermeerderd met €12,50 administratiekosten. De betaling inclusief de administratiekosten dient binnen 10 dagen te worden voldaan.
 3. Indien na de betalingsherinnering de factuur niet is voldaan, wordt de uitlaatservice gestaakt. en een incasso bedrijf ingeschakeld.
 4. Wandelingen kunnen in overleg contant voldaan worden, of per bank.

Artikel 7 Annuleren en wijziging voorwaarden

 1. Wandelingen of wijzigingen kunnen tot 21.00u van de voorgaande dag met goede reden worden geannuleerd of doorgegeven. Indien later geannuleerd worden de kosten alsnog doorberekend aan de klant. Noodgevallen tot 9.30 uur op de uitlaat dag.
 2. Vakanties dienen minimaal twee weken door de klant voor aanvang te worden bekend gemaakt, hierdoor verlengt u de geldigheidsduur van de wandelkaart.
 3. De honden uitlaatservice kan te allen tijde de service annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden. Wandelingen worden dan niet gefactureerd aan de klant. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet op de honden uitlaatservice verhaald worden.
 4. De honden uitlaatservice behoudt het recht in uitzonderlijke gevallen een hond te weigeren mee te nemen voor de uitlaatservice.
 5. U kunt de uitlaatservice pauzeren in verband met ziekte, loopsheid, maximaal 1 maand wel steeds overleg. De geldigheid van de wandelkaart wordt hiermee verlengd. Het zou heel fijn voor de hond en voor ons om het loopje erin te houden dat de hond minimaal  1 keer per week meegaat met ons.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de wandeling niet door te laten gaan bij extreme weersomstandigheden als gladheid, extreme hitte of weeralarm.
 7. Eventuele schade als gevolg van punt 6 kan niet op de honden uitlaatservice  verhaald worden.
 8. De actuele algemene voorwaarden kunt u vinden op www.dehondenuitlaatservice.nl ( hier bent u nu)

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk als eigenaar van de hond ook als de hond losloopt en de schade die, de hond toebrengt aan andere honden, personen, eigendommen, medewerkers en eigenaren van de Hondenuitlaatservice.nl.
 2. De honden uitlaatservice is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade aan de hond door ziekte, letsel en/of andere aandoeningen die de hond tijdens de wandeling of vervoer oploopt. de honden uitlaatservice zal te allen tijde alles in het werk stellen om ziekte, letsel en/of andere aandoeningen te voorkomen.
 3. De sleutels in het bezit van de honden uitlaatservice worden zorgvuldig bewaard en niet gelabeld met adres.
 4. De klant accepteert dat de hond vies, nat maar tevreden kan thuisgebracht worden door de honden uitlaatservice. De honden uitlaatservice draagt zorg voor een korte verzorging van de hond na de wandeling., maar de honden uitlaatservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de vies geworden hond en alles wat daar uit voorkomt.

Artikel 9 Extra kosten

 1. Bij ziekte of letsel van de hond tijdens de uitlaatservice neemt de honden uitlaatservice contact op met de klant. Indien de klant onbereikbaar is, onderneemt de honden uitlaat service de in haar ogen benodigde acties.
 2. Kosten die voortkomen uit 9.1 worden doorberekend naar de klant.

Artikel 10 Klachten

 1. Een klacht dient binnen 24 uur telefonisch of binnen 48 uur schriftelijk gedeeld te worden met de honden uitlaatservice
 2. de honden uitlaatservice zal binnen 24 uur reageren op de klacht en, binnen alle redelijkheid en billijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing bieden.
 3. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Indien deze deskundigen het niet eens kunnen worden, wordt met wederzijdse overeenstemming een derde deskundige aangewezen.